Bc. Lenka KŮRKOVÁ

Diplomová práce

Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka

Educational path from Vranovice to Nepomuk
Anotace:
Diplomová práce s názvem Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka pojednává o návrhu naučné stezky na trase Vranovice Sedlice Zalány Nepomuk. Trasa naučné stezky má délku přibližně 11 km a řadí se mezi středně dlouhé. Je určena pro pěší či cyklisty. Stezka seznamuje návštěvníka s přírodními a historickými hodnotami území a usiluje o budování kladného postoje člověka k přírodě. Pro naučnou stezku byly navrženy …více
Abstract:
The thesis named "Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka" is focused on the concept of the educational trail. This trail routes villages Vranovice, Sedlice, Zalány and Nepomuk. A length of the trail is 11 km and it is intended for hikers and cyclists. The educational trail introduces natural and historical values to a visitor and strives to formation of visitor´s attitude towards nature. There were designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮRKOVÁ, Lenka. Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/