Bc. Iveta Solaříková

Diplomová práce

Návykové látky a jiné závislosti u dětí umístěných ve výchovném ústavu v Moravském Krumlově

Habit-forming substances and other addinctions of children in educational institute in Moravský Krumlov
Anotace:
Autorka se v diplomové práci zabývá drogovou problematikou ve výchovném ústavu v Moravském Krumlově. Cílem je informovat čtenáře o drogové problematice u dětí, které jsou ve výchovném zařízení. Jde především o závislost na nelegálních drogách. V praktické části je prezentováno šest kazuistik dívek, které se potýkají s drogami a zhodnocení jejich problematiky. Jsou rozebrány jejich životní cesty, důvody …více
Abstract:
The author of the diploma thesis deals with the issue of Institutional Treatment Institute in Moravský Krumlov. The aim of this thesis is to inform readers about the drug problems among a sample of children in this institution. The attention is mainly focused on illegal drugs. In the practical part, there is a presentation of six case studies of girls who use drugs and the evaluation of their problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma