Radka Doležalová

Master's thesis

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané veřejnou správou

State-funded organizations and trading companies established by a local government
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi zřizovanými a zakládanými veřejnou správou. Práce řeší, zda je trend přeměny příspěvkových organizací na obchodní společnosti v České republice žádoucí. Zda jsou příspěvkové organizace pro zřizovatele efektivnější než obchodní společností zakládané územně samosprávnými celky. Teoretická část je věnována analýzám příspěvkových …more
Abstract:
This thesis deals with state-funded organizations and trading companies established by a local government. The thesis examines whether the trend of transformation of state-funded organizations into trading companies is desirable; whether the state-funded organizations are more efficient for their founders than trading companies set up by local government entities. The theoretical part is dedicated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Helena Mitwallyová
  • Reader: Miloš Matula

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76713

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa