Bc. Helena Šípková

Bakalářská práce

Zhodnocení procesu strategického plánování města Přerov skrze hlavní strategické dokumenty a jejich naplňování

Evaluation of the strategic planning process of city of Přerov through major strategic documents and their implementation
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zhodnocení procesu strategického plánování města Přerova a naplnění priority cestovního ruchu“ je zhodnocení naplňování priority cestovního ruchu a jeho postavení ve strategickém plánu města Přerova. První část je zaměřena na přiblížení pojmu cestovní ruch a strategické plánování v obecné rovině. V druhé části analyzuji konkrétní dokumenty na úrovni města Přerova a pomocí …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Evaluation of the strategic planning process of Prerov and implementation of the priority of tourism” is to evaluate the rate of realization the priority of tourism and its position in strategic planning of Prerov. The first part is concentrated on clarification tourism and strategic planning as a concept. The second part is about analyzing particular document created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Šašinka
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch