Bc. Václav Lukeš

Bakalářská práce

Na kole! Návrh sítě cyklistických tras v Brně

Lets ride a bicycle! A proposal of a cycling route network in Brno
Anotace:
V této bakalářské práci je vypracován návrh sítě cyklostezek ve městě Brně. Konečný návrh sítě byl vytvořen jednak na základě teoretických znalostí o cyklistické dopravě a jejím plánování a jednak aplikováním metodik použitých ve dvou podobných studiích, která byla upravena podmínkám města Brna.
Abstract:
In this thesis is elaborated a proposal of bicycle facility network in Brno. The final design of the network was created and based on theoretical knowledge about bicycle transportation and its planning and by applying methodologies used in similar studies that were adjusted for the conditions of Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta