Ivana Zamecová

Bakalářská práce

Profil spoločensky zodpovedného podnikania komerčnej banky

Profile of Corporate Social Responsibility of a Commercial Bank
Abstract:
Bachelor thesis deals with socially responsible business of commercial banks. Corporate social responsibility is rather young term wich gains its prominence in society. The aim of the thesis is the evaluation of observed results of particular banks in Slovak republic on the basis of their profiles comparison in terms of socially responsible business. Thesis is divided in three parts. Theoretical part …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá spoločensky zodpovedným podnikaním komerčnej banky. Spoločensky zodpovedné podnikanie je pomerne mladý pojem a čoraz viac sa dostáva do popredia v spoločnosti. Cieľom bakalárskej práce je na základe porovnania profilu spoločensky zodpovedného podnikania vybraných bánk v Slovenskej Republike vyhodnotiť pozorované výsledky komparácie. Práca sa skladá z troch častí. Teoretická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Voľanská, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management