Bc. Karolína Grofová

Diplomová práce

Kraniotrauma v kontextu přednemocniční neodkladné péče

Traumatic Brain Injury in the Context of Prehospital Care
Anotace:
Úvod. Přednemocniční péče představuje první krok v řetězci přežití a kvalita jejího poskytnutí může výrazně ovlivnit následný stav pacienta. Cílem této práce je zmapovat problematiku poskytování neodkladné zdravotní péče v tomto kontextu. Metody. Do výzkumu byli zařazeni pacienti ošetření v souvislosti s kraniotraumatem posádkou zdravotnické záchranné služby za časové období třinácti kalendářních měsíců …více
Abstract:
Background. The prehospoital care is the first step in the chain of survive and the quality of it´s providing can very significantly influence subsequent state of patient. The aim of this thesis is charting of providing prehospital health care in this context. Methods. Only patient with traumatic craniocerebral injury treated by the paramedics during thirteen calendar months in catchment area of Nová …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta