Theses 

Analýza dane z pridanej hodnoty v konkrétnej účtovnej jednotke. – Bc. Aneta Forrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Aneta Forrová

Diplomová práce

Analýza dane z pridanej hodnoty v konkrétnej účtovnej jednotke.

Analysis of value added tax in a particular business unit

Abstract: The thesis provides a common view and approach to a problem of value added tax through the first two chapters which are dedicated to theoretical knowledges and specification of terms in this field. The other chapters are related to connections occuring during economic activities of entrepreneurs. Through examples presented from business experience of the company Vinagro, a.s. /joint-stock company/ the diploma work points out the importance of intimate knowledge and correct application of the VAT Act as well as its context with other legal regulations.

Abstract: Diplomová práca poskytuje všeobecný prehľad a priblíženie problematiky dane z pridanej hodnoty prostredníctvom prvých dvoch kapitolách, ktoré sú venované teoretickým poznatkom a vymedzeniu pojmov v tejto oblasti. Ďalšie kapitoly sa venujú súvislostiam vyskytujúce sa pri ekonomickej činnosti podnikateľov. Prostredníctvom príkladov uvedených z podnikateľskej praxe spoločnosti Vinagro, a.s. diplomová práca poukazuje na dôležitosť podrobnej znalosti a správnej aplikácii Zákona o DPH ako aj jeho kontext s inými právnymi predpismi.

Klíčová slova: daň z pridanej hodnoty, nepriama daň, platiteľ dane, členské štáty EÚ, zdaniteľné obchody, daňová povinnosť, odpočet dane, vlastná daňová povinnosť, nadmerný odpočet, intrakomunitárne nadobudnutie, intrakomunitárne dodanie, zdaňovacie obdobie

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Stašová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:42, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz