Ing. Joana Yeukai Maseya, BBA

Master's thesis

Optimization of Business Process Management

Optimization of Business Process Management
Abstract:
Cílem tohoto výzkumu je zjistit, proč tam jsou vstupenky mis-přiřazen v procesu řízení incidentů (IMP) společnosti XYZ čas od času, které způsobují obrovské zpoždění při řešení těchto incidentů a působit společnost platit vysoké pokuty za porušení úroveň služeb souhlasil. To bylo provedeno analýzou, jak se tento proces provádí, a kde mohou být mezery. Především zkoumají, jak tyto překážky mohou být …more
Abstract:
The aim of this research is to investigate why there are mis-assigned tickets in the incident management process (IMP) of XYZ company from time to time which are causing huge delays in resolving those incidents and causing the company to pay hefty fines for breach of service level agreed. This was done by analysing how the process is performed and where the loopholes might be. Above all, scrutinize …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Reader: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta