Theses 

Alternativní pedagogika a její principy využitelné v pedagogice volného času – Magdaléna KOVÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Magdaléna KOVÁŘOVÁ

Diplomová práce

Alternativní pedagogika a její principy využitelné v pedagogice volného času

Alternative Methods of Pedagogic and their Usage in Free Time Education

Anotace: Práce se zabývá alternativní pedagogikou a jejími principy, které je možno uplatnit v oblasti pedagogiky volného času. Z oblasti alternativní pedagogiky je zaměřená na dva u nás největší alternativní pedagogické systémy, a to na pedagogiku Marie Montessori a waldorfskou pedagogiku. V obecné rovině představuje zakladatele a vznik obou směrů s jejich stručnou charakteristikou nutnou pro uvedení do tématu. Hlavním zaměřením práce jsou základní principy obou směrů, které lze využít jako základ pro pedagogickou práci v oblasti pedagogiky volného času, zejména výchovy mimo vyučování. V pohledu těchto principů zároveň zdůrazňuje význam vztahu mezi pedagogem a dítětem se zdůrazněním úcty a respektu k osobnosti dítěte.

Abstract: My work deals with the alternative pedagogy and its principles, which can be used at the free-time pedagogy. The work intents on the montessori pedagogy and waldorf pedagogy, because these two pedagogy systems are the most common in Czech Republic. It introduces the founders of both systems and the origin of the systems together with the characteristics needed for the understanding of the theme. Main goals of my work are the basic principles of both trends and their usage for free-time pedagogy, especially for the upbringing outside education. It rises up the relation between the teacher and the learner, stressing out the respect for the child.

Klíčová slova: Alternativní pedagogika, pedagogika Marie Montessori, waldorfská pedagogika, princip, pedagogika volného času, výchova mimo vyučování.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2009
  • Identifikátor: 10410

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Magdaléna. Alternativní pedagogika a její principy využitelné v pedagogice volného času. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:50, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz