Jan VAMPOL

Bakalářská práce

Implementace algoritmu Empirical-Mode Decomposition (EMD) pro vícerozměrná data

Implementation of Empirical-Mode Decomposition (EMD) algorithm for multidimensional data
Anotace:
Zpracování EEG signálu je stále aktuální problém. Mezi běžně používané časově-frekvenční metody patří např. waveletová transformace nebo Matching Pursuit. Ty ale umí pracovat pouze se signálem o jediném kanálu. Jejich aplikace na každý kanál zvlášť vede ke ztrátě informací projevujících se napříč kanály. Z toho důvodu bylo navrženo několik metod, které dokáží pracovat s vícekanálovým signálem. Mezi …více
Abstract:
EEG signal processing is frequently approached problem. Commonly used methods include Wavelet Transformation and Matching Pursuit. Those methods are limited to process only single channel signals and can't be used on multichannel signals directly. This problem can be solved by applying mentioned algorithms on each channel separately. A consequence of this approach is a loss of information among channels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Prokop

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAMPOL, Jan. Implementace algoritmu Empirical-Mode Decomposition (EMD) pro vícerozměrná data. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika