Theses 

Školní integrace z pohledu rodičů intaktních dětí – Ing. Renata Rydvalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Renata Rydvalová

Bakalářská práce

Školní integrace z pohledu rodičů intaktních dětí

School Integration from the Perspective of Parents of intact Childern

Anotace: Bakalářská práce se zabývá názory rodičů intaktních dětí na integraci dítěte s tělesným postižením do třídy běžné mateřské školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Jejím cílem je analyzovat získaná data, která jsou východiskem k vyhodnocení jedné z vnějších podmínek integrace. Konkrétně: postoj společnosti - rodičů intaktních dětí z MŠ U Potůčku k této problematice. Práce je složena ze dvou hlavních částí. Z části teoretické a empirické. V teoretické části se práce zabývá teoretickými východisky a podmínkami k integraci. V části empirické zjištěním postojů rodičů k integraci. Data byla získána metodou dotazníkového šetření a řízeného polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky empirické části prokázaly, že postoj rodičů k integraci je pozitivní.

Abstract: This bachelor thesis analyses the problem of the integration of physically handicapped children into a common kindergarten classes, seen from the point of view of the parents of the intact children. The objective of the thesis was to analyze the attitude of a specific community the parents of the Kindergarten U Potůčku - to the problem of integration of physically handicapped children into the kindergarten´s community. The thesis comprises two main parts - theoretical and empirical. The theoretical part of the work deals with the theoretical background on the problems of integration. The empirical part analysis the views of a specific group of parents towards the idea of integration. The empirical data was collected by two methods - questionnaire survey and to the point of view of the intact children parents. The results of the implemented research confirmed the positive attitudes of the analyzed group of parents towards integration.

Klíčová slova: integrace, inkluze, vývoj integrace ve společnosti, postižení, děti s tělesným postižením v předškolním vzdělávání, podmínky integrace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27512 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Rydvalová, Renata. Školní integrace z pohledu rodičů intaktních dětí. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz