Bc. Markéta BAUMRUKOVÁ

Diplomová práce

Čína a ropa - geopolitická aktivita Číny vedoucí k zajištění energetické bezpečnosti

China and Oil - Geopolitical Activites Leading to China's Energy security
Anotace:
Čína je jako druhý největší spotřebitel ropy na světě závislá na ropě. Diplomová práce analyzuje geopolitické aktivity Číny ve snaze zajistit si dostatečné dodávky ropy. Představuje země, ve kterých Čína za tímto účelem operuje a jak její politika ovlivňuje vztahy s jejími sousedními státy a dalšími mocnostmi.
Abstract:
China is the world´s largest oil consumer and is dependent on the oil. This diploma thesis analyzes geopolitical activities of China that led to the oil security. It introduces countries in which China operates for this purpose; and how its policy affects relations with its neighbouring states and other powers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUMRUKOVÁ, Markéta. Čína a ropa - geopolitická aktivita Číny vedoucí k zajištění energetické bezpečnosti. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická