Sabina SLIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ

The influence of educative games on the behavior and attitudes of primary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem edukačních her na chování a postoje žáků základní školy u 21 respondentů, studentů šesté a sedmé třídy druhého stupně základní školy, tedy respondentů ve věku 11 až 13 let. Teoretická část mapuje zážitkovou pedagogiku, hru, složky osobnosti a žáka základní školy. Zdůrazňují se pojmy larp a edularp, které mohou ovlivňovat jednotlivé složky osobnosti. Empirická část …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with influence of educational games on behavior and attitudes of primary school pupils. There were in total 21 respondents, students of the second stage of the sixth and seventh grades of elementary school. Their aged was from 11 to 13 years. The theoretical part maps the experience pedagogy, the game, the personality component and the elementary school pupil. The concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLIŠKOVÁ, Sabina. Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta