Theses 

Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ – Sabina SLIŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Sabina SLIŠKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ

The influence of educative games on the behavior and attitudes of primary school pupils

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem edukačních her na chování a postoje žáků základní školy u 21 respondentů, studentů šesté a sedmé třídy druhého stupně základní školy, tedy respondentů ve věku 11 až 13 let. Teoretická část mapuje zážitkovou pedagogiku, hru, složky osobnosti a žáka základní školy. Zdůrazňují se pojmy larp a edularp, které mohou ovlivňovat jednotlivé složky osobnosti. Empirická část zahrnuje výzkumné šetření. Cílem práce je teoretické představení základní charakteristiky zážitkové pedagogiky a edukačních aktivit a empirické zjištění vlivu edukačních činností na chování a postoje žáka druhého stupně základní školy prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření.

Abstract: The bachelor thesis deals with influence of educational games on behavior and attitudes of primary school pupils. There were in total 21 respondents, students of the second stage of the sixth and seventh grades of elementary school. Their aged was from 11 to 13 years. The theoretical part maps the experience pedagogy, the game, the personality component and the elementary school pupil. The concepts larp and edularp are described, which can influence individual components of personality. The empirical part includes a research survey. The aim of the thesis is the theoretical presentation of basic characteristics of experiential pedagogy and educational activities and the determination of influence of educational activities on the behavior and attitudes of the pupil of the second stage of elementary school through a qualitative research survey.

Klíčová slova: zážitková pedagogika, zážitkové akce, hra, larp, edularp, reflexe, chování, postoje, paměť, žák základní školy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44471 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SLIŠKOVÁ, Sabina. Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:45, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz