Bc. Kateřina Šretrová

Bakalářská práce

Socializace osob se zrakovým postižením

Socialization of People with Visual Disabilities
Anotace:
Tématem předložené bakalářské práce byla problematika zrakového postižení pro život člověka. Byla zaměřena na možnosti socializace s cílem pomoci zabránit sociálnímu vyloučení osob v důsledku získání postižení zraku. Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat problematiku zrakového postižení a popsat možnosti socializace osob s postižením zraku se zaměřením zejména na sociální rehabilitaci především …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of the visual impairment in human life. It focuses on the possibility of socialization, which has an aim to help prevent the social exclusion of persons who have acquisitioned the visual impairment. The goal of this thesis was to characterize the issue of visual impairment and to describe the possibilities of people with visual impairments with a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šretrová, Kateřina. Socializace osob se zrakovým postižením. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN