Bc. Nela Štěpánková

Diplomová práce

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů

Crime Prevention Assistant in system of prevention social pathologies events
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na aktuální problematiku, a to na význam pozice asistenta prevence kriminality. Práce bude teoreticko-praktická. V teoretické části práce bude popsán systém jednotlivých aktérů v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem na asistenta prevence kriminality a realizováno zhodnocení projektu Asistent prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with actual issue of the meaning of the an assistant of criminal prevention. The phesis consist of a theoretical ani practical part. In the theoretical part there a description of the individual actors in the field of the prevention of social pathology phenomene phenomena with a focus an assistant of criminal prevention, and an evolution of the Assistant of Prevention Project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štěpánková, Nela. Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická