Bc. Nela Štěpánková

Master's thesis

Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů

Crime Prevention Assistant in system of prevention social pathologies events
Abstract:
Téma diplomové práce je zaměřeno na aktuální problematiku, a to na význam pozice asistenta prevence kriminality. Práce bude teoreticko-praktická. V teoretické části práce bude popsán systém jednotlivých aktérů v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem na asistenta prevence kriminality a realizováno zhodnocení projektu Asistent prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky …more
Abstract:
This diploma thesis deals with actual issue of the meaning of the an assistant of criminal prevention. The phesis consist of a theoretical ani practical part. In the theoretical part there a description of the individual actors in the field of the prevention of social pathology phenomene phenomena with a focus an assistant of criminal prevention, and an evolution of the Assistant of Prevention Project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štěpánková, Nela. Asistent prevence kriminality v systému prevence sociálně patologických jevů. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická