Bc. Denisa Dvořáčková

Bakalářská práce

Informovanost studentů nelékařských oborů o transplantaci a dárcovství kostní dřeně

Bone marrow donation and transplatation awareness of students of the paramedical fields
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje informovanost studentů zdravotnických oborů o transplantaci a dárcovství kostní dřeně. Její obsah je rozdělen na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část komplexně pojednává a zpracovává informace o dané problematice. V empirické části bylo použito kvantitativního šetření pomocí dotazníků, díky nimž byly interpretovány zjištěné výsledky. Cílem mé práce bylo zjistit …více
Abstract:
This thesis findsout Bone marrow donation and transplantation awareness of students of the paramedical fields. Its content is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part comprehensively deals with and processes information about the issue. In the empirical part it was used quantitative survey using questionnaires, through which the results were interpreted. The aim of thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra