Olga Loza

Bakalářská práce

Finanční arbitr v České republice

The Financial Arbiter in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce nám poskytuje stručný exkurz do organizační struktury kanceláře finančního arbitra, zabývá se především vznikem a vývojem tohoto institutu. Jedná se zejména o zákonné vymezení jeho působnosti, způsob vzniku a zániku funkce, předpoklady pro výkon funkce finančního arbitra a jeho zástupce. Širšími souvislostmi v těchto oblastech se zabývá první kapitola. Předmětem druhé kapitoly je uvedení …více
Abstract:
The presented thesis provides us with a brief excursion into the organizational structure of the Office of the Financial Arbiter, mainly deals with the origin and development of this institute. These include the legal definition of its scope, method of establishment and termination of the institute, requirements for the performance of the Financial Arbitrator and his deputy. Broader opportunities in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří Rajl
  • Oponent: Jana Michalíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48090