Aneta Černá

Bachelor's thesis

Infinitive Clauses in Administrative Style

Infinitive Clauses in Administrative Style
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with infinitive clauses in the administrative style. The main attention is paid to the identification of the function of the infinitive structures from the syntactic point of view and to the frequency of their use. The theoretical part of the work gives details about the system of non-finite structures, with a preferential treatment to the infinitive clauses. The practical …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá infinitivními větami v administrativním stylu. Hlavním cílem je identifikace jednotlivých funkcí infinitivních tvarů z hlediska syntaktické skladby a frekvence výskytu těchto vět. Teoretická část práce popisuje systém nefinitních konstrukcí, zaměřující se výhradně na infinitivní věty. Praktická část je založena na analýze tří anglických textů administrativního stylu …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černá, Aneta. Infinitive Clauses in Administrative Style. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická