Theses 

Insolvenční řízení – Ing. Lukáš Moravec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lukáš Moravec

Bakalářská práce

Insolvenční řízení

Insolvency proceedings

Anotace: Insolvenční řízení je poměrně široký pojem, jehož zpracování jako celku je značně náročné, ale nikoliv nemožné. V teoreticko-metodologické části práce se proto nevyhýbám žádné oblasti insolvenčního řízení a vše doplňuji praktickými poznámkami a zajímavostmi. Aplikační část práce je tvořena dvěma subkapitolami. V první subkapitole provádím finanční analýzu podniku v insolvenčním řízení a odhaluji hlavní důvody úpadku podniku. Ve druhé subkapitole potom znázorňuji průběh insolvenčního řízení podniku v praxi. V obou subkapitolách využívám a aplikuji informace obsažené v teoreticko-metodologické části bakalářské práce.

Abstract: “Insolvency proceedings“ is a rather broad term and it is highly demanding to cover it as a whole but not impossible. Therefore no segment of insolvency proceedings has been omitted in the theoretical and methodological part of this thesis and the matter is complemented with practical notes and interesting facts. A part of this thesis related to application in practice comprises two subchapters. In the first subchapter a financial analysis of a business undergoing insolvency proceedings is carried out along with a statement of the main reasons of a business‘ bankruptcy. The second subchapter then outlines the course of a business’ insolvency proceedings in practice. The information included in the theoretical and methodological part of this bachelor thesis are used and applied in both subchapters.

Klíčová slova: Insolvenční řízení, insolvenční zákon, insolvenční správce, věřitel, dlužník, insolvenční soud, insolvenční rejstřík, úpadek, konkurs, reorganizace, oddlužení, majetková podstata, insolvenční návrh, finanční analýza. Insolvency proceedings, insolvency act, insolvency trustee, creditor, debtor, insolvency court, insolvency register, bankruptcy, bankruptcy procedure, reorganization, discharge from debts, extent of property, insolvency petition, financial analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz