Bc. Eva Baliová

Bakalářská práce

Suicides of Female Writers and the Influence on their Works

Suicides of Female Writers and the Influence on their Works
Anotace:
Cílem této práce je najít paralely ve vybraných dílech třech ženských autorek, které se rozhodly ukončit svůj život sebevraždou. Konkrétně se jedná o Virginii Woolf a její novelu Paní Dallowayová, Charlotte Perkins Gilman s jejími dvěma krátkými povídkami Žlutá tapeta a „Making a Change“ a v neposlední řadě, Sylvia Plath a její jediná novela Pod skleněným zvonem.
Abstract:
The purpose of this thesis is to examine parallels in selected works of three female authors who decided to end their lives by the act of suicide. Namely, Virginia Woolf and her novel Mrs Dalloway, Charlotte Perkins Gilman with her two short stories: The Yellow Wallpaper and Making a Change, and last but not least, Sylvia Plath and her only novel The Bell Jar.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vladimir Srebnitskiy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura