Bc. Karolína Malíková

Diplomová práce

Zvýšení výkonu linky automatizací nabíjení kolíků

Increase Line Power by Automating Pin Charging
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zvýšením výkonu linky použitím automatického nabíjení kolíků. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, tvořená informacemi týkajících se automatizace, montáže, montážních linek, hydraulických a pneumatických lisů a jejich kombinací hydropneumatických lisů. Druhá část je tvořená praktickou částí diplomové práce. Praktická část se věnuje popisu …více
Abstract:
Diploma thesis deals with possibilities forenhancing production of anassembly line with the use of automatic charging pins. The thesis is dividend into two parts. The theoretical part consists of detailed informatic regarding automatization, assembly proces, the assembly line, hydraulic and pneumatic devices and their combination hydro pneumatic press. The second part is practical part. It deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malíková, Karolína. Zvýšení výkonu linky automatizací nabíjení kolíků. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe