Bc. Lukáš Veigend

Bakalářská práce

Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury : dopravní infrastruktura

Vulnerability of critical infrastructure elements : transport infrastructure
Anotace:
Práce se zabývá zranitelností jednoho z prvků kritické infrastruktury, a to dopravní infrastrukturou. Popisuje základní pojmy vyskytující se v této oblasti kritické infrastruktury. Podrobněji se zabývá zranitelností dopravní infrastruktury ve městě Děčín a na příkladu společnosti Kabelovně Děčín Podmokly, s.r.o.
Abstract:
The work deals with the vulnerability of one of the elements of critical infrastructure - transport infrastructure. It describes the basic concepts occurring in this area of critical infrastructure. Deals in detail with the vulnerability of transport infrastructure in the two entities of the town Decin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veigend, Lukáš. Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury : dopravní infrastruktura. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní