Bc. Dana Šídlová

Diplomová práce

Investiční životní pojištění

Investment Life Insurance
Anotace:
Anotace: Cílem mé práce je seznámení s investičním životním pojištěním. První kapitola se zabývá vývojem pojišťovnictví v České republice i ve světě. Investiční životní pojištění patří mezi moderní produkty životního pojištění, proto ho také porovnávám s ostatními druhy životního pojištění jako je kapitálové, rizikové a důchodové životní pojištění. V závěru práce se snažím odhadnout budoucí vývoj pojistného …více
Abstract:
Annotation: The aim of my work is familiar with life insurance. The first chapter deals with the development of insurance in the Czech Republic and abroad. Investment Life insurance is one of modern life insurance products, so I also compare it with other types of life insurance such as capital, risk life and pension insurance. In the end I try to predict the future development of insurance market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Gruber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS