Bc. Martina Koutová

Diplomová práce

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a možnosti jejího pojištění

Working disability for disease and injury in the Czech Republic and possibilities of its insurance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pracovní neschopností pro nemoc a úraz, analýzou jejího vývoje v České republice a regionálním porovnáním. Dále se zabývá ekonomickými důsledky pracovní neschopnosti v České republice, možnosti pojištění pracovní neschopnosti v komerčních pojišťovnách a kvantifikací rizika pracovní neschopnosti.
Abstract:
This diploma thesis deals with incapacity for work for sickness and accident, with analysis of its development in the Czech Republic and with regional comparison. It also deals with the economic consequences of incapacity for work in the Czech Republic, with possibilities of its insurance in commercial insurance companies and with quantification of the risk of incapacity for work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koutová, Martina. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice a možnosti jejího pojištění. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní