Theses 

Marketingová analýza vybraného podniku cestovného ruchu – Nina Gergelyová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nina Gergelyová

Diplomová práce

Marketingová analýza vybraného podniku cestovného ruchu

Marketingová analýza vybraného podniku cestovného ruchu

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současné marketingové politiky a strategie vybraného stravovacího podniku. Obsah je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V první teoretické části práce definuje cestovní ruch, jeho služby a specifika stravovacích služeb. Zabývá se strategickým marketingem v gastronomických zařízeních a malých podnicích. Druhá část využívá teoretická východiska a analyzuje vybrané, konkrétní bistro. Metodika sestává ze situační analýzy, analýzy marketingového mixu, a marketingového výzkumu. Cílem je zhodnotit současnou marketingovou strategii a pro její zefektivnění navrhnout strategické kroky a cíle pro následující rok 2018. Závěry z této diplomové práce mohou být majiteli bistra využity pro podporu jejich podnikání a strategických záměrů do budoucna.

Abstract: This diploma thesis is focused on analysis of present marketing policy and strategy of a chosen gastro business. The thesis content is divided into two parts. The first, theoretic part, defines tourism, its different services, and specifically its gastro services. It also describes strategy marketing and its main parts, which are used in small gastro businesses. The second part analyses the chosen bistro business by using the theory. The methodology consists of a Situation analysis, Marketing mix analysis and an author’s own Marketing research. The aim is to evaluate present marketing situation of the business and suggest more effective strategic steps and marketing goals for next year of 2018. The conclusions in this thesis can be used by owners as a support for their business and a help with its strategic goals for the future.

Abstract: Táto diplomová práca je zameraná na analýzu súčasnej marketingovej politiky a stratégie vybraného stravovacieho podniku. Obsah je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. V prvej teoretickej časti práca definuje cestovný ruch, jeho služby a špecifiká stravovacích služieb. Zaoberá sa strategickým marketingom v gastronomických zariadeniach a malých podnikoch. Druhá časť využíva teoretické východiská a analyzuje vybrané, konkrétne bistro. Metodika pozostáva zo situačnej analýzy, analýzy marketingového mixu, a marketingového výskumu. Cieľom je zhodnotiť súčasnú marketingovú stratégiu a pre jej zefektívnenie navrhnúť strategické kroky a ciele pre nasledujúci rok 2018. Závery z tejto diplomovej práce môžu byť majiteľmi bistra využité pre podporu ich podnikania a strategických zámerov do budúcna.

Klíčová slova: Strategický marketing, Stravovací služby, Cestovní ruch, Situační analýza, Marketingový mix

Keywords: Gastro services, Tourism, Situation Analysis, Marketing mix, Strategic marketing

Klíčová slova: Strategický marketing, Stravovacie služby, Situačná analýza, Cestovný ruch, Marketingový mix

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Kvítková
  • Oponent: Jiřina Jenčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71779

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz