Theses 

Environmentalismus v politickém systému České republiky – Ing. Martina Füzérová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Ing. Martina Füzérová

Master's thesis

Environmentalismus v politickém systému České republiky

Environmentalism in the Political System of the Czech Republic

Anotácia: Cílem environmentalismu je zachování a rozumné využívání životního prostředí. Vznik této ideologie je spojen se jménem amerického lesníka Aldo Leopolda, který žil na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Do podvědomí však vstoupil environmentalismus v šedesátých letech dvacátého století, kdy se také začínají vytvářet první ekologické strany. Do české politiky vstupuje tato ideologie až po politických změnách v listopadu 1989. Nejvýznamnějším politickým subjektem v České republice, který je postaven na environmentálním základě je Strana zelených (Zelení). Na počátku devadesátých let se Zelení prosazují pouze v komunálních volbách. Parlamentní a senátní volby jsou až do roku 2006 výrazným neúspěchem. Poslední parlamentní volby však znamenají velký úspěch a Strana zelených se stávají součástí vládní koalice. Ve své práci si pokládám otázku je to vítězství či prohra environmetalismu v Čechách?

Abstract: The aim of environmentalism is sustaining and reasonable using of the environment. Emerging of this ideology is connected with american woodsman Aldo Leopold, who lived at the turn of the 20th century. Environmentalism became more visible in the early 60’s when the first ecological parties appeared. Into Czech politics enters this ideology only after the political changes in November 1989. The most signifiant political subject in the Czech Republic that is based on environmentalistic basis is the Green Party. In the early 90’s the Green Party achieved success only in communal elections. The elections in the parlament and the senate remaind unsuccessful until 2006. Nevertheless, the last elections brought an enourmous success and the Green party became a part of the government coalition. In my thesis I ask the question if it is a victory or loss of environmentalism in Bohemia.

Kľúčové slová: Ecology, environmentalism, environment, party, political movement, election, coalition, opposition, European Parliament, local elections

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 5. 2019 17:13, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz