Markéta MIKULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Proces odejmutí dítěte z péče rodičů v České republice

The process of taking child from parental care in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na proces odejmutí dítěte z péče rodičů v České republice. Cílem práce je popsat proces odejmutí dítěte z péče rodičů. Teoretická část se zabývá rodinou a sociální prací s rodinou, poté věnuje pozornost sociálně-právní ochraně dětí, která hraje důležitou roli při procesu odejmutí dítěte. Pro tuto práci je stěžejní závěrečná kapitola. Detailně pojednává o procesu odejmutí …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the process of taking a child from parental care in the Czech Republic. The aim of the thesis is to describe the process of taking a child from parental care. The theoretical part deals with family and social work with the family at first, then pays attention to the social and legal protection of children, which plays an important role in the process of taking child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Vaňharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULÍKOVÁ, Markéta. Proces odejmutí dítěte z péče rodičů v České republice. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií