Bc. Eva Procházková

Diplomová práce

Strategie a controlling developerského projektu

Property Development Project Strategy and Controlling
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Strategie a controlling developerského projektu“ se zabývá posouzením aktuálního stavu projektu, návrhem optimalizace a jeho řešením v praxi. V teoretické části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategie, strategického rozhodování, a controllingu. Pozornost je věnována výběru a realizaci optimální strategie a metodám pro její vyhodnocování. Aplikační část práce …více
Abstract:
Titled “Development Project Strategy and Controlling”, the Thesis contains an assessment of the current state of the project, a proposal for its optimization, and an outline of its implementation. The theoretical section of the Thesis summarizes theoretical findings relating to strategy, strategic management, and controlling. Attention is paid to the selection and implementation of an optimal strategy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Cedl
  • Oponent: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance