Markéta Veselá

Master's thesis

The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016.

The UK's membership in European Economic Community (EEC) and EU from the economical and political point of view between the two referenda in 1975 and 2016.
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit členství Spojeného království Velké Britániea Severního Irska (UK) a Evropské Unie (EU) mezi lety 1975 a 2016. Práce poskytujeanalýzu oblastí zájmů referenda z roku 1975, kterými jsou: ekonomický dopad členstvíUK na její vývoj, dopad členství na oblast zemědělství, potravinářství a rybolov,zachování nebo obětování Britské suverenity a délka členství UK v EvropskémSpolečenství …more
Abstract:
The aim of this thesis is to asses and analyse the membership of the UnitedKingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) of the European Union (EU) from1975 until 2016. The thesis provides an analysis of the main areas of interest ofreferendum in 1975 which are: economic impact of the UK’s membership on itsdevelopment; impact of the membership on the agriculture, food and fisheries;preservation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2017
  • Supervisor: Andrej Tóth
  • Reader: Martin Kovář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71426