Theses 

Communication as load bearing element of marketing communication – Bc. Jiří Pivrnec

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Jiří Pivrnec

Master's thesis

Communication as load bearing element of marketing communication

Communication as load bearing element of marketing communication

Abstract: Tato diplomová práce je věnována komunikaci a marketingové komunikaci a snaží se najít komunikační elementy v marketingové komunikaci. První dvě kapitoly popisují teoretická východiska pro komunikaci a marketingovou komunikaci. Následující kapitoly jsou zaměřeny na popisování propojení mezi komunikací a marketingem v praxi. Pro ilustraci této problematiky je uvedeno několik příkladů, například jak komunikace může ovlivnit celkovou i marketingovou komunikaci - třeba jak zvolené komunikační online nástroje mohou přispět k vytváření korporátní identity, což může ovlivnit jak je tato organizace vnímána okolním světem a jak to může ovlivnit její marketingovou komunikaci.

Abstract: This diploma thesis is dedicated to the communication and marketing communication and tries to find communication elements in the marketing communication. In the first two chapters the theoretical basics for the communication and marketing communication are described. The following chapters are focused on the practical connection between communication and marketing communication. Several examples are given to illustrate how communication can affect overall and marketing communication. For example how cleverly chosen communication tools can contribute to the corporate identity which influence the way how the organization is seen from the outside world and how this can affect marketing communication.

Keywords: Communication, marketing, media, agencies, corporations, online, Apple, O2 CZ, Konektor, Zoot, Remembership, Adison, Bison and Rose, Smarty, Prague

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Šnajdar

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 08:40, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz