Mgr. Kateřina POPOVÁ

Diplomová práce

Evropa jako téma komunikace-Komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Europe as a Communication Topic-Communication and publicity for the Czech EU Presidency
Anotace:
Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v první polovině roku 2009 je výzvou mimořádného rozsahu i významu. Způsob, jakým se s tímto úkolem ČR vypořádá,významně ovlivní image a jméno našeho státu v Evropě, a to na řadu let po skončení samotného výkonu předsednictví. Úspěšné zvládnutí předsednictví může potvrdit pověst České republiky jako vyspělého státu s dobře fungujícím politickým vedením …více
Abstract:
Czech presidency of the Council of the European Union in the first half of 2009 is a chal-lenge of great importance and scope. The way the Czech Republic handles the task signifi-cantly influences image and reputation of our country in Europe for many years after the presidency finishes. Successful presidency management can confirm the reputation of the Czech Republic being advanced country with well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Identifikátor: 7607

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPOVÁ, Kateřina. Evropa jako téma komunikace-Komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU. Zlín, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace