Bc. Naďa Píšková

Bakalářská práce

Žáci se sluchovým postižením v procesu integrace do běžné ZŠ

Pupils with Hearing Impairment in the Course of Integration at the General Basic School
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na proces integrace žáků se sluchovým postižením do běžné základní školy. V teoretické části je analyzována a shrnuta odborná literatura k tématu. Praktická část se věnuje výzkumnému šetření procesu integrace žáků se sluchovým postižením. Při šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. Všechny aspekty integračního procesu byly popsány a zhodnoceny pomocí porovnání …více
Abstract:
The thesis is focused on the process of integration of pupils with hearing impairment at the common basic school. The theoretical part analyzes and summarizes literature of the subject. The practical part of the investigation focuses on the research process of integration of pupils with hearing impairment. For the research investigation was chosen a qualitative research method. All aspects of the integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta