Bc. Anastasiia Anpilogova

Bakalářská práce

Blogging as a modern public relations and marketing communication tool

Blogging as a modern public relations and marketing communication tool
Anotace:
Tato práce je zaměřena na výzkum nástrojů online marketingu, konkrétně blogování. Účelem je pochopit a vysvětlit, jak lze blogování využít jako marketingový nástroj pro firmy. A také porozumět a vyhodnotit, které blogy jsou úspěšné a co je přesně vede k úspěchu, a analyzovat možné chyby neúspěšných blogů. Jsou zdůrazněna hlavní specifika marketingových nástrojů, zvažovány hlavní způsoby propagace na …více
Abstract:
This thesis is aimed at researching online marketing tools, namely blogging. The purpose of this study is to understand and explain how blogging can be used as a marketing tool for businesses and individuals. And also to understand and evaluate which blogs are successful and what exactly leads them to success, and analyze possible mistakes of unsuccessful blogs.The main specifics of marketing tools …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: Ph.D. Kristina Lenkova
  • Oponent: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication