JUDr. Václav Hochmann

Rigorózní práce

Právní problemtika sdružení bez právní subjektivity

Anotace:
Právní úprava sdružení bez právní subjektivity je obsažena v ustanoveních §§ 829 až 841 zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení bez právní subjektivity, jak již jeho název napovídá, není samostatným subjektem práva (nemá právní subjektivitu), ale jednoduše řečeno jde o smlouvu, tedy o závazkový právní vztah, jehož účastníky je několik osob (nejméně dvě), ať …více
Abstract:
The legal form of an association without legal subjectivity is contained in the provisions of §§ 829 through 841 of Act no. 40/1964 Coll., of the Civil Code, as amended by subsequent regulations. An association without legal subjectivity, as its name implies, is not an independent subject of law (it does not have legal subjectivity), but simply stated, this involves legal contractual relations, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2006

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma