Bc. Miroslava Wilczková

Diplomová práce

Současné možnosti a trendy v oblasti prenatální diagnostiky

Contemporary Possibilities and Trends in Prenatal Diagnostics
Anotace:
Prenatální diagnostika má za úkol dát nastávajícím rodičům co nejvyšší možnou jistotu narození zdravého potomka. Klade si za cíl předcházet a včasně zachytit vrozené vývojové vady a nejrůznější onemocnění, v případě jejich odhalení co nejdříve navrhnout možnosti řešení problému. Postupy a metody, na které se má práce zaměřuje, se dělí z hlediska plodu na invazivní, do kterých se řadí zejména amniocentéza …více
Abstract:
Prenatal diagnostics presents a group of still-developing methods and processes, which are used for diagnostics of many diseases and pathology of unborn individual. Prenatal diagnostics has the aim to get the highest possible chance to have a healthy child for the upcoming parents. It poses the aim to prevent and detect the congenital defect and different kind of illnesses as soon as possible and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta