Bc. Robert Ach-Hübner

Diplomová práce

Aplikace principů teorie spravedlivé války na britskou intervenci v Iráku roku 2003

The Application of the Just War Theory Principles on the British Intervention in Iraq in 2003
Anotace:
Diplomová se bude zabývat teorií spravedlivé války a její aplikací na britskou intervenci v Iráku roku 2003. Teoretická část rozebere samotný koncept teorie spravedlivé války, jak jej chápat (zdali jde o skutečnou teorii) a jeho historii. Hlouběji se práce bude zabývat konkrétními principy a filozofickými dilematy s nimi spojenými. Zahrnuty budou příklady aplikace jednotlivých principů, aby bylo jasně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with just war theory and its application on the British intervention in Iraq in 2003. The theoretical part explains the concept of just war, how to understand it (if is a genuine theory) and its history. The thesis addresses the particular principles of the theory and the dilemmas connected to it in a greater detail. Examples of application of the principles are included in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy