Ing. Tomáš Huleš

Bakalářská práce

Hodnocení kvality dodavatelů ve firmě GE Aviation Czech s.r.o.

Evaluation of Suppliers Quality in GE Aviation Czech s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce řeší hodnocení kvality dodavatelů ve firmě GE Aviation Czech s.r.o. Teoretická část práce je věnována problematice práce s dodavateli. V praktické části práce popisuje a analyzuje dosud zavedený stav, vytyčuje jeho silné a slabé stránky. Dále práce řeší návrh vylepšeného systému práce s dodavateli se zaměřením na jejich kvalitu z hlediska spolehlivosti dodávek, jakosti výrobků a služeb …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with evaluation of suppliers in the company GE Aviation Czech s.r.o. Theoretical part of the thesis is about dealing with suppliers. Practical part is describing and analyzing current status of evaluation, indicating its fortes and weaknesses. Also the thesis is handling with the suggestion of improve process with dealing with suppliers from the point of view of reliability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Otakar Král, Ph.D., CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance