Bc. Michaela Volková

Diplomová práce

Zvládání zátěže a životní spokojenost ve stáří

Coping with stress and life satisfaction at old age
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám zvládáním zátěže a životní spokojeností ve stáří. Teoretická část práce se skládá z pěti kapitol, v nichž se postupně zabývám vymezením základních teoretických konceptů a jejich vzájemným propojením. Témata, kterými se zabývám, jsou stres, zátěž, coping a životní spokojenost. Tato témata jsou pak zasazena do kontextu stárnutí. Empirická část je zaměřena na výzkum zabývající …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with theme of coping strategies and life satisfaction in old age. The work is divided into theoretical part and empirical part. The theoretical part consists of five chapters, which gradually deal with the definition of basic theoretical concepts and their interconnection. The topics I deal with are stress, strain, coping and life satisfaction. These themes are set in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie