Mgr. Ing. Monika Koróniová, Ph.D.

Doctoral thesis

Získavanie priestorových informácií pomocou snímkovania a laserového skenovania. Hyperspektrálne snímkovanie ako komplementárny nástroj archeologickej prospekcie

Collecting spatial information using imaging and laser scanning. Hyperspectral imaging as a complementary tool for archaeological prospection
Abstract:
The dissertation evaluates potential of hyperspectral remote sensing in exploring historical landscape, selects and analyzes available datasets so that the widest possible range of natural environments is included. Compared to aerial photography, the suggested method is advantageous due to its possibility of shooting without extreme dependence on natural conditions, flight planning depending on exact …viac
Abstract:
Dizertačná práca hodnotí potenciál hyperspektrálneho snímkovania pri poznávaní historickej krajiny, vyberá a analyzuje dátové sady tak, aby pokryli čo najširšie spektrum prírodného prostredia. V porovnaní s leteckým snímkovaním sa veľkou devízou stáva možnosť snímkovania bez extrémnej závislosti na prírodných podmienkach a externých faktoroch, plánovanie letu závisí na exaktných podmienkach a výsledky …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedúci: doc. ing. Vlastimil Hanzl, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta