Barbora ŘEŘICHOVÁ

Bakalářská práce

Korespondence české a moravské šlechty ve středověku (na příkladu pánů z Hradce a Rožmberka)

Mutual Correspondence among Bohemian and Moravian Nobility in the Middle Ages
Anotace:
Práce se zabývá rozborem rožmberské korespondence v letech 1493 - 1528, tzn. listy Petra IV. z Rožmberka a jeho synovců, Jana III. Strakonického, Jošta III., Petra V., a Jindřicha VII. Protože Petr IV. byl významnou osobností tehdejší politické scény, je jedním z hlavních záměrů této práce zjistit, v jakém kontextu se v jeho korespondenci objevoval pojem "obecné dobré" a na základě toho pak částečně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the correspondence of the Rožmberks between the years 1493 and 1528, especially the letters of Peter IV. and his nephews, Jan III., Jošt III., Petr V. and Jindřichv VII.The objective is to find the presence of the term "obecné dobré" and to give an idea of Peter IV. from Rožmberk
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEŘICHOVÁ, Barbora. Korespondence české a moravské šlechty ve středověku (na příkladu pánů z Hradce a Rožmberka). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Práce na příbuzné téma