Barbora ŘEŘICHOVÁ

Bachelor's thesis

Korespondence české a moravské šlechty ve středověku (na příkladu pánů z Hradce a Rožmberka)

Mutual Correspondence among Bohemian and Moravian Nobility in the Middle Ages
Abstract:
Práce se zabývá rozborem rožmberské korespondence v letech 1493 - 1528, tzn. listy Petra IV. z Rožmberka a jeho synovců, Jana III. Strakonického, Jošta III., Petra V., a Jindřicha VII. Protože Petr IV. byl významnou osobností tehdejší politické scény, je jedním z hlavních záměrů této práce zjistit, v jakém kontextu se v jeho korespondenci objevoval pojem "obecné dobré" a na základě toho pak částečně …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the correspondence of the Rožmberks between the years 1493 and 1528, especially the letters of Peter IV. and his nephews, Jan III., Jošt III., Petr V. and Jindřichv VII.The objective is to find the presence of the term "obecné dobré" and to give an idea of Peter IV. from Rožmberk
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEŘICHOVÁ, Barbora. Korespondence české a moravské šlechty ve středověku (na příkladu pánů z Hradce a Rožmberka). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History (Single Subject)

Theses on a related topic