Theses 

Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o. – Bc. Martina Urbánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Urbánková

Diplomová práce

Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o.

Project of Implementing Controlling Tools to Streamline Company Management XYZ s.r.o.

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování projektu zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o. V teoretické části je zpracována literární rešerše controllingu. V analytické části je popsána společnost, zhodnocena současná ekonomická situace a analýza využívání nástrojů controllingu. Na základě teoretických poznatků je v projektové části vypracován návrh implementace controllingu a jeho nástrojů do firmy. Na závěr je zhodnocena ekonomická náročnost, rizika a přínosy projektu.

Abstract: This diploma thesis is focused on elaboration of the project for implementation of controlling tools, which make the management of XYZ s.r.o. more effective. The theoretical part of the thesis contains the literary research of the controlling. The analytic part of the thesis describes the company, it assesses the current economic situation and analyses the controlling tools using. Based on the theoretic findings, there is the concept of implementation of controlling and its tools in the company created in the project part of the thesis. In conclusion the economic demandingness, risks and benefits of the project are considered.

Klíčová slova: controlling, strategický controlling, operativní controlling, controller, analýza silných a slabých míst, Balanced Scorecard, analýza ABC, plánování, reporting

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35893 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Urbánková, Martina. Projekt zavedení nástrojů controllingu pro zefektivnění řízení ve firmě XYZ s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz