Bc. Denisa Čechová

Master's thesis

Chování a preference spotřebitele na trhu s kuchyňským nábytkem

Consumer's behaviour and preferences in the market for kitchen furniture
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na nákupní chování spotřebitelů na trhu s kuchyňským nábytkem, a na zjištění důležitých faktorů, které ovlivňují zákazníky při výběru výrobků a prodejny, kde si zvolený výrobek koupí. Cílem této práce je stanovení preferencí a chování spotřebitele a charakteristika nákupního chování. Na základě výsledků, které byly získány prostřednictvím vlastního dotazníkového šetření …viac
Abstract:
The thesis is focused on the purchasing behavior of consumers in the market for kitchen furniture , and finding the important factors that affect the customer's choice of products and stores where you buy the selected product . The aim of this study is to determine the preferences and characteristics of consumer behavior and purchasing behavior. Based on the results that were obtained through the questionnaire …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Master programme / odbor:
Economy and Management / Business Economy and Management