Bc. Sabina Flídrová

Bachelor's thesis

Rizikové faktory v těhotenství

Risk factors in pregnancy
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o rizikových faktorech v těhotenství. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje jednotlivé rizikové faktory v těhotenství. První kapitola se zabývá konzumací alkoholu a kouřením v těhotenství. Další kapitola se zaměřuje na výživu v průběhu těhotenství a na výživu v prekoncepčním období. Teoretická část se dále zabývá užíváním léků v těhotenství …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the risk factors in pregnancy. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines the individual risk factors in pregnancy. The first chapter deals with the consumption of alcohol and smoking in pregnancy. Another chapter focuses on nutrition during pregnancy and nutrition before pregnancy. The theoretical part also deals with the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta