Patrik Diviš

Bakalářská práce

Arytmie v přednemocniční neodkladné péči

Arrhythmias in pre-hospital emergency care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na arytmie v přednemocniční neodkladné péči. V teoretické části stručně popisuje převodní systém srdeční, diagnostiku arytmií, systematiku nejznámějších a nejzávažnějších arytmií a jejich léčebné postupy v přednemocniční neodkladné péči. Praktická část je věnována třem případovým kazuistikám, ve kterých je popsán průběh od přednemocniční péče, přes nemocniční péči …více
Abstract:
This thesis is focused on arrhythmias in pre-hospital emergency care. In the theoretical section briefly describes the cardiac conduction system, arrhythmias diagnostics, systematics best known and most serious arrhythmias and their therapeutic procedures in pre-hospital emergency care. The practical part is devoted to three case reports , case in which it describes the process of pre-hospital care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Diviš, Patrik. Arytmie v přednemocniční neodkladné péči. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií