Bc. Petra KORBELOVÁ

Diplomová práce

Obhajoba a právo na spravedlivý proces

Defense and Right to a fair trial
Anotace:
Práce popisuje vývoj jednotlivých práv tvořících v souhrnu právo na spravedlivý proces. Poukazuje na právní prameny, kterými se pokoušeli dožádat svých základních práv a svobod občané v různých historických dobách a různých zemích (Anglie, Francie, USA). Dále uvádí aktuálně užívané a platné prameny práva, a to jak na úrovni mezinárodní (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Listina základních …více
Abstract:
This thesis describes the development of individual rights, which together constitute the right to fair trial. It refers to the legal parameters through which citizens in various historical eras and various countries (England, France, USA) strove to uphold their basic rights and liberties. It also lists the currently used and valid sources of law, both on an international level (Convention on the Protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBELOVÁ, Petra. Obhajoba a právo na spravedlivý proces. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/