Žaneta ŠVÉDOVÁ

Bachelor's thesis

Biologicky aktivní látky v rostlinách Manuky

Biologically active substances in plants Manuka
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v rostlinách Manuky. Obsahem je charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastnosti jak z chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další možné způsoby využití …viac
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Manuka plants. This plant is characterized from the botanic viewpoint and its existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances are analyzed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2009
Identifikátor: 12391

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedúci: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÉDOVÁ, Žaneta. Biologicky aktivní látky v rostlinách Manuky. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.