Bc. Adam Janovský

Bakalářská práce

Algebraic cryptanalysis of Hidden Field Equations family

Algebraic cryptanalysis of Hidden Field Equations family
Anotace:
Cílem práce je představit Gröbnerovy báze jako nástroj pro algebraickou kryptoanalýzu. Práce nejdříve stručně představuje asymetrickou kryptografii. Dále práce prezentuje Gröbnerovu bázi a vysvětluje, jak může být použita k algoritmickému řešení systému polynomiálních rovnic. Poté práce představuje algoritmus F4 pro rychlý výpočet Gröbnerovy báze. Práce představuje šifru Hidden Field Equations a zkoumá …více
Abstract:
The goal of the thesis is to present a Gröbner basis as a tool for algebraic cryptanalysis. Firtst, the thesis shortly introduces asymmetric cryptography. Next, a Gröbner basis is presented and it is explained how a Gröbner basis can be used to algorithmic equation solving. Further, fast algorithm for the Gröbner basis computation, the F4, is presented. The thesis then introduces basic variant of Hidden …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.